Tuotteet

Julkiset pinnat vaativat usein parasta mahdollista kestoa. Luonnonkivi kestää elämää ainutlaatuisen hyvin. Se on materiaalina ekologinen ja hiilijalanjäljeltään ylivoimainen verrattuna moneen muuhun rakennusmateriaaliin.

Katso kivilaadut

Ympäristökivet

Graniitti yhdistää kauniin ja hillityn ulkonäön kovaan kulutus-kestävyyteen. Se soveltuu materiaaliksi erilaisiin ympäristökiviin, kuten muuri-, silta- ja allasrakenteisiin, katukalusteisiin ja -kiveyksiin sekä portaisiin, tasolaattoihin ja reunakiveyksiin. Pintakäsittelyt ovat yleensä poltettu, ristipäähakattu, lohkottu tai kiillotettu.

Rakennuskivet

Graniitti rakennusten julkisivuissa, sokkeleissa ja tasoissa tuo kohteelle yksilöllisen ja arvokkaan ilmeen. Erityisesti pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kivi on hyvin edullinen materiaali, kun huomioidaan sen alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset. Pintakäsittelyt ovat yleensä poltettu, ristipäähakattu, lohkottu tai kiillotettu.

Kuuluisaa Kurusta

Suomalainen graniitti tunnetaan kautta maailman korkeasta laadustaan ja kulutuskestävyydestään. Kovakiven louhimat Kurun harmaa (Kuru Grey), Kurun punaruskea (Kuru Redbrown) ja Kurun musta (Kuru Black) soveltuvat käytettäväksi sekä ulko- että sisäkohteissa. Kurun harmaata louhitaan kahdesta eri paikasta, Kurun Niemikylästä sekä Tampereen Kapeen kylästä. Kivilaatujen eri ominaisuuksia hyödynnetään tarpeen mukaan kohdekohtaisella pintakäsittelyllä.

Lisäksi Kovakivi jalostaa ja toimittaa useimpia kotimaisia kivilaatuja.

Kivilaadut

Kurun harmaa graniitti

Kurun harmaa­ta gra­niit­tia (Kuru Grey) louhi­taan Tampe­reen pohjois­puolelta, Kurun ja Kapeen alu­eelta. Yli sata vuotta tuotan­nossa ol­leena se on myös maail­malla hyvin tun­nettu kivi.

Hieno­rakeinen, suuntau­tumaton ja tasa­rakeinen, yleis­väriltään harmaa gra­niitti. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona.

Kapeen louhimo, Tampere
Niemikylän louhimo, Ylöjärvi

Lue lisää

Kurun punaruskea graniitti

Kurun puna­ruskeaa graniit­tia (Kuru Redbrown) louhi­taan Tampe­reen pohjois­puolelta, Parkkuun alueelta. Kivi on vakiin­nut­tanut ase­mansa erityi­sesti rakennus- ja ympä­ristö­kivenä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kiveä on louhit­tu 1970-luvulta lähtien.

Hieno­rakeinen, lievästi suuntau­tunut, yleis­väriltään voimak­kaan puna­ruskea gra­niitti. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona.

Parkkuun louhimo, Ylöjärvi

Lue lisää

Kurun musta dioriitti

Kurun mustaa dioriit­tia (Kuru Black) louhi­taan Tampereen pohjois­puo­lelta, Muroleen Kanavan lähei­syydes­tä. Kivi on vakiin­nutta­nut asemansa erityi­sesti rakennus- ja ympä­ristö­kivenä Suomessa. Kiveä on louhittu 1970-luvulta lähtien.

Kiven yleis­väri on harmah­tavan musta ja sen ulko­näköä elävöit­tävät valkoiset juovat. Hieno­rakeinen ja suuntau­tumaton. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona.

Lehmusjärven louhimo, Ylöjärvi

Lue lisää

Kivijärven musta

Lue lisää

Taivassalon punainen graniitti

Keski­rakeinen, suuntautu­maton ja tasa­rakeinen graniitti, yleis­väri voimak­kaan punainen, kiven väri­sävyt ja kuvi­ointi vaihte­levat jonkin verran eri louhimoissa. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona.

Lue lisää

Vehmaan punainen graniitti

Vehmaan punainen sopii ulko- ja sisä­käyttöön: sitä käyte­tään erityi­sesti monument­tien valmis­tukseen ja raken­nus­kivenä korkea­tasoisten julki­sivujen, lattian ja sisä­seinän päällys­teen materiaalina.

Lue lisää

Ylämaan vihreä graniitti

Karkea­rakeinen, suuntau­tumaton, yleis­väril­tään tumman­vihreä gra­niitti, jonka ulko­näölle ovat omi­naisia yksit­täiset suureh­kot, halkai­sijal­taan 20–50 mm kokoiset pyöreän­muotoiset kalimaasälpäkiteet.

Lue lisää

Ylämaan ruskea graniitti

Karkea­rakeinen, suuntau­tumaton, yleis­väril­tään ruskea viborgiitti­graniitti, jonka ulko­näölle ovat ominaisia yksit­täiset suuret, halkaisi­jaltaan 15–50 mm kokoiset pyöreät kalimaa­sälpä­kiteet, joita ympäröi viher­tävä plagio­klaasirengas, kiven väri ja ulko­näkö vaihte­levat jonkin verran louhimokohtaisesti.

Lue lisää

Mäntsälän punamusta migmatiitti

Keski- ja karkea­rakeinen, suuntau­tunut ja elävä­kuvioinen migma­tiitti, jonka pää­värit ovat punainen ja musta. Kaikki käyttö­kohteet sisällä ja ulkona, erityi­sesti pöytä- ja työtasot sekä sisustus.

Lue lisää

Korpilahden musta

Keski­rakeinen, suuntau­tumaton tasaisen musta gabro. Sopii kaikkiin käyttö­kohteisiin sisällä ja ulkona. Väri­vaihtelu vähäinen, sään­kestävyys hyvä, kulutus­kestävyys hyvä.

Lue lisää

Pohjolan loimu (kiillotettu)

Lue lisää

Vihreä meri (kiillotettu)

Lue lisää

Suoritustaso­ilmoitukset

Tutustu Kovakiven rakennustuoteasetuksen mukaisiin määrämuotoisiin suoritustasoilmoituksiin.

Suoritustasoilmoitukset

Luonnonkiven hankintaopas

Luonnonkivi on laaja ryhmä erilaisia kivilajeja. Lue oppaasta käytännön esimerkkejä hankinnan tueksi.

Luonnonkiven hankintaopas