Produkter

Fasader och offentliga platser kräver ofta den bästa möjliga hållbarheten. Natursten tål livet unikt bra. Som material är natursten ekologisk. Naturstenens koldioxidavtryck är överlägsen i jämförelse med många andra byggmaterial.

Stensorter

Miljöstenar

Granit kombinerar ett vackert och avmätt utseende med hög slitstyrka. Granit är ett lämpligt material för olika miljöstenar, till exempel mur-, bro- och poolkonstruktioner, gatstenar, trap-por och plattor samt kantstenar. Ytbehandlingar är vanligtvis flammad, krysshamrad, råkilad eller polerad.

Byggstenar

Granit på fasader, socklar och planen i byggnader ger ett unikt och värdefullt utseende. Särskilt på längre sikt är sten ett mycket förmånligt material med tanke på dess låga förbruknings- och underhållskostnader. Ytbehandlingar är vanligtvis flammad, krysshamrad, råkilad eller polerad.

Berömt från Kuru

Skandinavisk granit är känd i hela världen på grund av sin hög kvalitet och hållbarhet. Kova-kivi bryter Grå kuru (Kuru Grey), Rödbrun Kuru (Kuru Redbrown) och Svart Kuru (Kuru Black). Alla dessa är lämpliga att använda både utomhus och inomhus. Grå Kuru bryts på två ställen: Niemikylä i Kuru och Kapee by i Tammerfors. Vid behov utnyttjas olika egenskaper hos stensorter med specifik ytbehandling.

Dessutom bearbetar och levererar Kovakivi de flesta inhemska stensorter.

Stensorter

Grå Kuru granit

Grå Kuru granit (Kuru Grey) bryts norr om Tammerfors, i Kuru och Kapee. Efter att ha varit i produktion i över hundra är den här stenen också världsberömd. Finkornig, oriktad och jämnkornig granit, med allmän grå färg. Används överallt, både inom- och utomhus.

Läs mera

Rödbrun Kuru granit

Sedan 1970-talet har Rödbrun Kuru granit (Kuru Redbrown) brutits i Parkkuu, norr om Tam-merfors. Stenen har etablerat sig särskilt som en bygg- och miljösten i Finland, Sverige och Danmark.
Finkornig, lindrigt riktad granit. Stenens dominerande färg är intensiv rödbrun. Används över-allt, både inom- och utomhus.

Läs mera

Svart Kuru diorit

Svart Kuru diorit (Kuru Black) bryts norr om Tammerfors, nära Murole kanal. Stenen har etablerat sig särskilt som en bygg- och miljösten i Finland. Stenen har brutits sedan 1970-talet.
Stenens dominerande färg är gråsvart, med vita ådror. Finkornig och oriktad. Används över-allt, både inom- och utomhus.

Läs mera

Svart Kivijärvi

 

Läs mera

Röd balmoral granit

Medelkornig, oriktad och jämnkornig, den dominerande färgen är intensiv röd. Nyanser och mönster varierar en aning mellan olika stenbrott. Används överallt, både inom- och utomhus.

Läs mera

Röd balmoral finkornig granit

Röd Balmoral finkornig är lämplig för både inom- och utomhusapplikationer: den används speciellt för monument och som byggsten för fasader, golv och innerväggar av hög kvalitet.

Läs mera

Baltic green granit

Grovkornig och oriktad, med allmän mörkgrön färg. Kännetecknande drag är enstaka stora runda kalifältspatkristaller, med diameter på 20–50 mm.

Läs mera

Baltic brown granit

Grovkornig och oriktad granit, med allmän brun färg. Kännetecknande drag är enstaka stora runda kalifältspatkristaller, med diameter på 15–50 mm – omgiven av en grönaktig plagioklasring. Stenens färg och utseende varierar en aning mellan olika stenbrott.

Läs mera

Aurora migmatit

Medel- och grovkornig, riktad och livligt mönstrad migmatit. Stenens dominerande färger är röd och svart. Används överallt, både inom- och utomhus. Speciellt för bords- och arbetsski-vor samt inredning.

Läs mera

Svart korpilahti

Medelkornig, oriktad, enhetligt svart gabbro. Används överallt, både inom- och utomhus. Låg färgvariation, bra väderbeständighet och slitstyrka.

Läs mera