Företaget

Tampereen Kovakivi bryter och bearbetar granit med över 100 års erfarenhet. Bygg- och mil-jöstenar samt råblock är våra produkter.

Tuff från första början

Tampereen Kovakivi är ett finskt familjeföretag som grundades i Tammerfors år 1914. Vår långa historia har gett oss erfarenhet att bearbeta och använda sten. Vi ser ändå alltid på framti-den: engagerad och professionell personal tillsammans med våra moderna maskiner ger en stark grund också för vår framtida verksamhet.

Idag är Tampereen Kovakivi en betydande aktör i hela Norden. Vår fabrik ligger i Kuru, Ylöjärvi. Våra stenbrott är belägna både i Ylöjärvi och Tammerfors.

Vår verksamhet har två hörnstenar: granitbrytning och vidarebearbetning. Förutom att vi an-vänder våra självbrytna graniter i vår egen produktion, säljs våra graniter också i block till andra inhemska aktörer. Dessutom exporteras en betydande del av blocken.

Huvuddelen av våra slutprodukter består av olika bygg- och miljöstenprodukter. Dessa typer av produkter används när det krävs hållbarhet, tidlöshet och värdighet. Exempel finns på Refe-renser-sidan. Utöver våra egna stensorter, bearbetar vi alla framstående inhemska graniter.

Tampereen Kovakivi är en pålitlig leverantör av både små och stora stenleveranser.