Skandinavisk sten på hjärtat

100 % naturmaterial

Tampereen kovakivi oy

Tampereen Kovakivi är ett finskt familjeföretag som grundades i Tammerfors år 1914. Entreprenörer, byggföretag, offentliga upphandlingsenheter och privata konsumenter är våra kunder.

Läs mera

Hållbar, ekologisk och inhemsk

Fasader och offentliga platser kräver ofta den bästa möjliga hållbarheten. Natursten tål livet unikt bra. Som material är natursten ekologisk. Naturstenens koldioxidavtryck är överlägsen i jämförelse med många andra byggmaterial. Skandinavisk natursten behåller sitt värde, syssel-sätter lokalt och ligger alltid logistiskt sett inom ett rimligt avstånd.

Produkter

Tammerfors spårvagnsprojekt

Vi har levererat till Hämeenkatu körbanan till exempel gat- och kantstenar samt massiva stenar till hållplatser. Som material har vi använt Svart Kuru diorit tillsammans med Rödbrun Kuru och Grå Kuru granit.

Referenser

Galleri