Ympäristöystävällinen

Miljövänliga

Natursten är ett ekologiskt material som i fråga om sitt koldioxidavtryck är överlägset många andra byggmaterial.

Kestävä

Hållbara

Fasader kräver ofta bästa möjliga hållbarhet. Natursten håller unikt väl för livets påfrestningar.

Kotimainen

Inhemska

Finsk natursten behåller sitt värde, bidrar till den lokala sysselsättningen och finns alltid på logistiskt rimliga avstånd.

Miljöstenar

Granit kombinerar ett vackert och diskret yttre med hård slitstyrka. Granit lämpar sig för användning som olika typer av miljöstenar, såsom mur-, bro- och bassängkonstruktioner, gatumöbler och stenläggningar samt trappor, hällar och kanstenar. De vanligaste ytbearbetningarna är flammad, krysshamrad, polerad eller klovyta.

Byggnadsstenar

Granit skapar ett unikt och värdigt intryck i fasader, socklar och hällar. Särskilt i en långsiktigare jämförelse är sten ett mycket förmånligt material om man beaktar dess låga drift- och underhållskostnader. De vanligaste ytbearbetningarna är flammad, krysshamrad, polerad eller klovyta.

Tammerfors Hårdsten förädlar och levererar de flesta inhemska stensorter.

Välkänd från Kuru

Finsk granit är välkänd i hela världen för sin höga kvalitet och slitstyrka. De sorter som Tammerfors Hårdsten bryter – Grå Kuru (Kuru Grey), Rödbrun Kuru (Kuru Redbrown) och Svart Kuru (Kuru Black) – lämpar sig för användning såväl utomhus som inomhus. Grå Kuru bryts på två olika orter, i Niemikylä i Kuru och Kapeenkylä i Tammerfors. Stensorternas olika egenskaper utnyttjas efter behov med specifika ytbearbetningar.

Dessutom förädlar och levererar Tammerfors Hårdsten Ab de flesta inhemska stensorter.

Läs mer om Grå Kuru, Rödbrun Kuru och Svart Kuru genom att klicka på bilderna på stensorterna.

 

harmaa

Grå Kuru, granit

Granitsorten Grå Kuru (Kuru Grey) bryts norr om Tammerfors, i trakterna kring Kuru och Kape. Den är en stensort som redan producerats i över hundra år och därför är väldkänd världen över.

Finkornig granit med grå färgton, jämn kornstruktur och oriktat mönster. Alla typer av objekt såväl inomhus som utomhus.

Stenbrottet i Kape, Tammerfors

61.801190, 23.858254
Kulhanvuorentie 98, 34260 Terälahti
Mer information

Stenbrottet i Niemikylä, Ylöjärvi

61.838400, 23.776946
Hirvilahdentie 158, 34300 Kuru
Lisätietoja

punaruskea

Rödbrun Kuru, granit

Granitsorten Rödbrun Kuru (Kuru Redbrown) bryts norr om Tammerfors i trakterna kring Parkkuu. Stenen har framför allt etablerat sig som byggnads- och miljösten i Finland, Sverige och Danmark. Stensorten har brutits sedan 1970-talet.

Finkorning granit med lätt riktat mönster och kraftigt rödbrun färgton. Alla typer av objekt såväl inomhus som utomhus.

Stenbrottet i Parkkuu, Ylöjärvi

61.806796, 23.714837
Parkkuuntie 327, 34320 Parkkuu
Mer information

musta

Svart Kuru, diorit

Dioriten Svart Kuru (Kuru Black) bryts norr om Tammerfors, i närheten av Murole kanal. Stenen har framför allt etablerat sig som byggnads- och miljösten i Finland. Stensorten har brutits sedan 1970-talet.

Stenen har en gråaktigt svart färgton som livas upp av vita strimmor. Finkorning med oriktat mönster. Alla typer av objekt såväl inomhus som utomhus.

Stenbrottet i Lehmusjärvi, Ylöjärvi

61.889722, 23.837670
Lehmustie 409, 34300 Kuru
Mer information