Hård av naturen

Tammerfors Hårdsten Ab är ett finskt familjeföretag, grundat i Tammerfors 1914. Tack vare den erfarenhet vår långa historia gett oss, vet vi hur sten bearbetas och används. Vi blickar ändå hela tiden framåt. Vår engagerade och yrkeskunniga personal och vår moderna maskinpark skapar förutsättningar för verksamhet även i framtiden.

I dagsläget är företaget en betydande aktör inom branschen i Finland och Norden. Fabriken finns i Kuru i Ylöjärvi. Stenbrotten ligger i Kuru och Tammerfors.

Hörnstenarna i vår verksamhet är brytning och förädling av granit. De granitsorter som företaget bryter används i den egna produktionen och säljs i form av block till andra finländska aktörer. Dessutom exporteras en betydande andel av blocken.

Bland slutprodukterna utgör merparten olika byggnads- och miljöstensprodukter. Den här typen av produkter används för objekt som ska vara hållbara, tidlösa och värdiga. Exempel finns på sidan Referensobjekt. Utöver våra egna stenstorter förädlar vi alla betydande slag av inhemsk granit.

Tammerfors Hårdsten Ab är en pålitlig aktör vid såväl små som stora stenleveranser.

Tampereen Kovakivi Oy on suomalainen perheyritys.